Spring til indhold

Livet som gymnast

Kvaliteten i højsædet

Gymnastik skal være sjovt – men også udviklende. I HG Gymnastik er det vigtig, at gymnast, forældre og instruktører har en god oplevelse hvor kvaliteten i gymnastikfagligheden er i højsædet. Foreningen har mange forskellige tilbud til gymnasterne og derfor har vi brug for, at kunne afstemme forventningerne til hinanden. Det giver det bedste udbytte.

Vi har derfor udviklet ”HG Vejen”, som er den røde tråd i foreningsarbejdet. Den skal sikre, at gymnaster, forældre og instruktører oplever en fastlagt uddannelsesstruktur og systematik, som skal danne rammen for gymnastikundervisningen på holdene.

Så langt som viljen og talentet rækker

Det er vigtigt at fastholde gymnasterne i sporten og samtidig sikre, at alle gymnaster oplever en progressiv udvikling i forhold til deres talent og potentiale. Det er vores ambition, at alle gymnaster kan blive så dygtige, som viljen og talentet rækker.

Læringsmål

For alle børnehold og ungdomshold er der fastlagt læringsmål, der målbevidst trænes mod igennem hele sæsonen. Læringsmålene er fastlagt under hensyn til gymnasternes alder, færdighedsniveau samt gymnastikdisciplin.

Læringsmålene kommer rundt om alle gymnastikelementerne som spring, momenter, rytme samt motorik, kropsforståelse. Derudover arbejder vi med læringsmål af mere almindelig karakter. Et mål kan eksempelvis være så konkret såsom at gymnasten skal lære at stå i kø, eller at gymnasten skal kunne omsætte instruktørens ord til handling.

Læringsmålene er ikke en stopklods. Vi forsøger hele tiden at lægge nye lag oven på de færdigheder som gymnasten allerede har opnået. De gymnaster der udvikler sig hurtigere, får selvfølgelig lov til at fortsætte deres udvikling, ved eksempelvis at forfine deres allerede indlærte spring og/eller lære noget helt nyt.

Sammenhængskraft

Derudover skal HG Vejen sikre en stærk sammenhængskraft mellem foreningens mange hold, således også mellem de forskellige gymnastiske discipliner og retninger. Det er vigtigt, når gymnasten ”vandrer” mellem holdene, at alle oplever nogle gode overgange. Det kan være, at gymnasten skifter træningsdag, gymnasten rykker op på et andet hold eller skifter fra bredde til konkurrence. På den måde sikrer vi, at gymnasten, forældre og instruktører ved hvad der har været arbejdet med, og hvad der skal arbejdes med fremadrettet.

Valg af gymnastikretning

Det er aldrig for sent at begynde til gymnastik. For nogle konkurrencediscipliner stiller gymnasten sig bedre jo tidligere gymnasten begynder. Ved 5-7-årsalderen er det en god ide, at gymnasten og forældrene begynder at overveje hvilken gymnastikretning, der kunne være interessant.

Det kan være en stor beslutning, og derfor er det altid muligt at få en snak med instruktørerne om, hvad der vil være bedst for gymnasten på det givne tidspunkt. I HG gymnastik har alle mulighed for at prøve de forskellige discipliner af. Derudover er det muligt at deltage i foreningens informationsmøder for at få yderligere oplysninger om de forskellige discipliner.

Kontakt

Ris og ros, idéer og ændringer - vi takker for det hele.