Spring til indhold

Livet som gymnast

Gymnastik er unikt

Svaret er enkelt – Gymnastik er unikt – en sjov form for motion med leg og bevægelse. Gymnastik kan følge udøveren hele livet lige fra barnsben til livet som senior, og det er aldrig for sent at komme i gang. Udover at gymnastikken sikrer gymnasten en fantastisk grundform, får gymnasten, gennem bevægelse, udforsket kroppens muligheder inden for styrke, smidighed og kropskontrol.

Sund livsstil

Det er videnskabeligt bevist, at jo tidligere børn etablerer en sund og aktiv livsstil, jo lavere er risikoen for overvægt og følgesygdomme. Familiens livsstil har stor betydning for barnets livsstil. Jo sundere familien lever, jo større chance er der for at overføre de gode vaner til børnene.

Motion, motorik og læring

Forskning har vist, at motion, motorik og læring hænger sammen – særligt i de tidlige børneår. Børnene får indarbejdet forskellige læringsstrategier, som kan overføres til deres dagligdag i institution, skole eller senere i voksenlivet. En af dem er ”øvelse gør mester” gennem mange gentagelser – eller ”lad os prøve noget og se hvad der sker”.

Den sociale dimension

Gymnastik har vist en højere grad af fastholdelse af udøvere end eksempelvis de kommercielle fitnesscentre, blandt andet fordi foreningslivet har en stor og vigtig social dimension. At træne sammen med nogen du kender, er meget motiverende for at blive ved med at møde op til gymnastiktræning.

Gennem den sociale dimension lærer særligt de unge gymnaster, at begå sig blandt andre gymnaster og mennesker i al almindelighed. De lærer, at der er sociale spilleregler, som skal overholdes for at være en del af, og være respekteret i, fællesskabet.

Kontakt

Ris og ros, idéer og ændringer - vi takker for det hele.