Spring til indhold

Om os

Vedtægter

HG Gymnastik er en del af paraplyorganisationen Herlufsholm Gymnastikforening, hvor vi fungerer selvstændigt med egen bestyrelse og økonomi.

De samlede vedtægter i Herlufsholm Gymnastikforening, er gældende for både hovedorganisation og afdelingerne. Afsnittet i vedtægterne der specifikt gælder for afdelingerne, herunder HG Gymnastik, er §12 til §20.

Medlemskab af DGI

HG Gymnastik er medlem i DGI og deltager aktivt i deres forskellige arrangementer og vi arbejder aktivt for at opfylde DGI’s formålsparagraf (§2 i DGI Storstrømmens vedtægter).

Paraplyorganisation

Herlufsholm Gymnastikforening består af 11 afdelinger med et samlet medlemstal på over 4000.

Hovedafdelingens bestyrelse består af et forretningsudvalg og formændene fra hver af de 11 afdelinger. Forretningsudvalget tager sig af de løbende sager i hovedafdelingen.

Kontakt

Ris og ros, idéer og ændringer - vi takker for det hele.