Spring til indhold

Om os

Gør den store forskel

HG Gymnastik er en forening med mange aktive medlemmer både børn, unge og voksne, og flere og flere melder sig ind i vores foreningen. Det er rigtig positivt. Derfor er det vigtigt med frivillig hjælp til store og små opgaver, der kan gøre den store forskel og medlemskabet til en god oplevelse for alle.

Voksen som rollemodel

De voksne skal altid være rollemodeller for vore børn og unge. Det betyder at vi forventer:

  • En respektfuld kommunikation med instruktører, kontaktperson, bestyrelse og andre forældre.
  • Opbakning til foreningens arrangementer i form af støtte og deltagelse.
  • Altid tale positivt om HG Gymnastik samt øvrige foreninger, gymnaster og instruktører foran egne som andres børn.
  • Kontakte bestyrelsen og ansvarlige Instruktører med jeres spørgsmål.
  • Have en åben indstilling og være parate til at indgå i et konstruktivt samarbejde med foreningen, herunder at være villig til, at se en sag fra flere sider.
  • Huske på at udbyttet af en træning ikke blot måles ud fra det rent gymnastiske, hvorfor spørgsmål om barnet ”har haft en god træning” bør tænkes i et bredere perspektiv.

Hvad kan I hjælpe med

Vi vil rigtig gerne gøre en hel masse for gymnaster, forældre, sponsorer og instruktører – men uden jer – gymnaster, familie og forældre kan vi ikke.

I HG Gymnastik beder vi om, at I støtter og engagerer jer i vores forening med henblik på de praktiske opgaver til holdene, vores forskellige udvalg og vores bestyrelsesarbejde. Ligeledes social og moralsk opbakning til vores gymnaster, instruktører og foreningen.

  • Der er forståelse for, at ikke alle kan lægge det samme engagement i foreningslivet.
  • Det frivillige arbejde kommer alle gymnasterne til gavn.
  • Jo mere vi hjælper instruktørerne, eksempelvis med opstilling af redskaber, jo mere tid får de sammen med gymnasterne om gymnastikken.

Hvis du gerne vil give en hånd, så kontakt den ansvarlige instruktør eller et bestyrelsesmedlem, for at give din tilkendegivelse.

Kontakt

Ris og ros, idéer og ændringer - vi takker for det hele.