Spring til indhold

Om os

Udvalgsarbejde i foreningen

I HG Gymnastik har vi for, at understøtte bestyrelsens arbejde, nedsat en række udvalg, som arbejder med opgaver der er vigtige for foreningens fortsatte drift.

Inddragelse

Bestyrelsen søger hele tiden at inddrage foreningens medlemmer, gymnaster, forældre og instruktører i de forskellige udvalgsarbejder. På denne måde kan man, uden at være involveret i selve bestyrelsesarbejdet, få indflydelse på foreningens udvikling og daglige virke. Kunne du have lyst til at indgå i udvalgsarbejdet kan du kontakte bestyrelsen.

Udvalgene

Igennem tiden har HG Gymnastik haft mange forskellige udvalg til specifikke opgaver og arrangementer, hvilket stadig er tilfældet. På nuværende tidspunkt har vi følgende aktive udvalg:

  • Sponsor og fondsudvalg
  • Tøjudvalg
  • Gymnastikcenterudvalg
  • HG Lokalopvisning

Til alle vores udvalg har vi lavet drejebøger der sætter rammen og strukturen i udvalgsarbejdet, der skal udføres.

Udvalgsarbejdet

Udvalgene kan have forskellig karakter, eksempelvis kan et udvalg nedsættes for at løse en konkret opgave, og opløses når opgaven er løst. Andre udvalg kan have en mere permanent karakter, eksempelvis et sponsorudvalg.

Ligeledes kan formålet med udvalgsarbejdet være forskelligt, hvor nogle udvalg arbejder med udviklingsaktiviteter, mens andre udvalg arbejder med opgaver der understøtter driften af foreningen.

Fælles for alle udvalg er, at de er forankret i bestyrelsen, og at der som regel altid deltager et bestyrelsesmedlem. Alle vores udvalg indgår i vores årshjul med en deadline, der altid arbejdes hen imod. Arbejdet i vores udvalg foregår i løbet af sæsonen og planlægges af udvalgsmedlemmerne. Udvalgene mødes efter behov i løbet af året.

Kontakt

Ris og ros, idéer og ændringer - vi takker for det hele.