Spring til indhold

Det sker i HG Gymnastik

Bestyrelsesmøder

I HG Gymnastik holdes der 10 ordinære bestyrelsesmøder om året. Derudover afholder der nødvendige arbejdsmøder i forbindelse med specifikke opgaver.

Møderne holdes som udgangspunkt en gang om måneden. Det kan naturligvis være nødvendigt at holde ekstraordinære møder afhængig af emner og drøftelsernes omfang.

Punkter til dagsordenen aftales på det forudgående bestyrelsesmøde. Nye punkter samt bilag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før bestyrelsesmødets afholdelse. Dagsorden samt bilag til bestyrelsesmødet udsendes senest 6 dage før mødets afholdelse.

Hvis et punkt ikke bringes til dagsordenen gives en skriftlig begrundelse herfor.

Referater fra bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsen senest 6 dage efter mødet og lægges i Conventus til bestyrelsens interne brug.

Bestyrelsens møderække

Bestyrelsens møderække for ordinære møder i det indeværende år kan altid ses i bestyrelsens årshjul.

Udvalgsmøder

Udvalgsmøder aftales løbende efter behov. Der udarbejdes et kort beslutningsreferat, der sendes til bestyrelsen og lægges i Conventus til internt brug.

Henvendelse til udvalg sker til de udvalgsansvarlige.

Mødekalender

Kontakt

Ris og ros, idéer og ændringer - vi takker for det hele.