Spring til indhold

Om os

Bestyrelsens hovedformål

Bestyrelsen i HG Gymnastik er demokratisk valgt, efter vores gældende vedtægter. Det er vigtigt for bestyrelsen at være aktiv og til gavn for hele foreningen. Bestyrelsen i HG Gymnastik er valgt for gymnastikafdelingen i paraplyorganisationen Herlufsholm Gymnastik.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen arbejder aktivt for at støtte vores Instruktører og Gymnaster på alle vores hold. De mange opgaver og roller spænder vidt bl.a.

 • Netværksarbejde med øvrige foreninger, Næstved kommune, byens institutioner, DGI og GymDanmark.
 • Kontaktperson til gymnastikholdene.
 • En del af HG Hovedbestyrelse.
 • Foreningsudvikling – udvikling af nye hold og koncepter.
 • Ansvarlig for trænerakademiet med rekruttering og uddannelse af Instruktører.
 • Planlægning af sæsonprogram, instruktørpåsætning og lokalebookning.
 • Indkøb og vedligeholdelse af redskaber og udstyr.
 • Økonomi – udarbejdelse og godkendelse af budget og regnskab.
 • Markedsføring – Markedsføringsplan, opslag, lokale medier, Facebook og instagram.
 • Arrangerer forskellige events som lokalopvisning, åbne springdage mm.
 • Deltagelse i mødeaktivitet herunder bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, netværksmøder og generalforsamling.
 • Planlægning af foreningens og bestyrelsens årshjul.
 • Mødeplanlægning.
 • Fondsansøgninger
 • Indberetning og tilskudsansøgninger

Kontakt

Ris og ros, idéer og ændringer - vi takker for det hele.