Årstegn, jubilæum, pokaler og priser

Medlemskab af Herlufsholm Gymnastikafdeling er for mange en god tradition. Vi ønsker naturligvis at markere og fejre de medlemmer, der er trofaste overfor foreningen.

De år man har været aktiv i foreningen som gymnast og/eller instruktør:

Årstegn / Jubilæum

 

 

Børn og unge (0-25 år)    
Ved 4, 6, 8, 10 og 12 år tildeles Medalje
Voksne (fra 26 år)    
Ved 25, 40 og 50 år tildeles Gave/blomster
Instruktører    
Ved 10, 20, 30 og 40 år tildeles Gave/blomster

 

omst

 

 

Pokaler

I forbindelse med foreningens forårsopvisning i Herlufsholm hallen uddeles der en række vandrepokaler, som en anerkendelse af modtagerens virke i den forløbne sæson.

 

Gymnast pokalerne

Modtageren er en gymnast, som har haft flittigt fremmøde, gjort gode fremskridt, været en god kammerat og vist klub ånd i løbet af sæsonen træning. Der findes 3 gymnastpokaler

Drengepokalen

Pigepokalen

Voksenpokalen

Lederfadet

Der uddeles et lederfad til den leder, der har uddannet sig og deltaget aktivt i foreningens arrangementer.

 

Ungdomsfadet

I 2011 valgte Herlufsholm Gymnastikforening, at få et ungdomsfad til de unge instruktører under 18 år.

Vi i bestyrelsen ville gerne have lov til at vise vores mange unge instruktører, at de gør et godt stykke arbejde.   

For at kunne få fadet, skal man:      

- have lyst til at undervise, tage ansvar for undervisningen.

- have en god kontakt med børnene.

- tage ansvar for de opgaver man bliver tildelt.

- være mødestabil, og naturligvis vise glæde ved at undervise.

Larsen-pokalen

Gives til en person, som har gjort en særlig indsats for foreningen, været aktiv frivillig hjælper og som bakker op om vores arrangementer.

Det er instruktørerne der senest medio februar kommer med inputs til hvem der skal være modtager af ovenstående pokaler. For at fastholde ”pokalens værdi” kan der være år hvor pokalen ikke tildeles, såfremt man ikke synes der er nogen der kandiderer. Er der flere kandidater til samme pokal, er det bestyrelsen der i samarbejde med instruktøren der beslutter hvem modtageren er.

HG Jubilæumspris og HGV prisen

  • HGV-PRISEN er en af de to priser som uddeles i Herlufsholm Idrætscenter. Den anden pris er jubilæumprisen, som uddeles i forbindelse med det årlige Repræsentantskabsmøde i HGs hovedafdeling.
  • HGV-PRISEN blev indstiftet i 1967 af pastor Karup Hansen, og uddeltes således i 2005 for 38. gang.
  • HGV-prisen tildeles en idrætskvinde/mand eller leder, som har gjort en særlig indsats i HG. Det kan være inden for sin sport eller for centeret som helhed.
  • Udvælgelse af prismodtager sker via en indstilling fra HGs Hovedafdeling, som efterfølgende behandles i HGVs bestyrelse, hvor det endelig valg træffes.


 

  Medalje